Gröna gårdars köttbox

Naturligt kött hem med Gröna gårdars köttbox
Om du är en köttfantast och vill göra en insats för djuren och miljön är Gröna gårdars köttbox ett bra alternativ. Det är en tjänst som tillåter den registrerade användaren att beställa hem närodlat och ekologiskt kött av hög kvalitet. Köttindustrin har under de senaste åren blivit ett kontroversiellt diskussionstema, framför allt med tanke på den utbredda bristfälliga djurhållningen som har upptäckts. Klimatpåverkan som den industriella köttindustrin bidrar till är också ett aktuellt ämne. Gröna gårdars köttbox är ett initiativ för att kunna njuta av köttprodukter utan dåligt samvete och utan att bidra till dessa negativa effekter.

Allt kött är garanterat av hög kvalitet och kommer från välmående djur som inte har behandlats med hormoner eller antibiotika och som har fått växa upp i normal takt. En mer human djurhållning är inte bara ett moraliskt ställningstagande utan bidrar också till bättre kvalitet på köttet. Även själva slaktprocessen är genomförd på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt, så att djuren inte känner sig stressade. Gårdarna finns framför allt i sydvästra Sverige och köttproduktionen följer KRAVs regelverk genom hela processen.

Tjänsten erbjuder olika typer av köttboxar, med olika sorters kött. De olika varianter är tänkta att passa till olika typer av matlagning. Som del av tjänsten finns även olika matlagningstips och recept på hemsidan så att användaren kan utnyttja de beställda produkterna på bästa sätt och förnya sin matlagning.